Om Torget Hotell

 

Torget Hotell åpnet i januar 2010 etter å ha gjennomgått omfattende restaurering. Opprinnelig var huset bygd som arbeiderbusted for Moldøen Canning Co. I 1918 tok Amanda Holvik over og startet Holviks Pensjonat. Pensjonatet var i drift frem til 1996.

 

I kjellaren har byens brune pub Jibben holdt til siden 60-tallet. Fra 1996 og fram til 2008, var de øverste etasjene lånt ut som hybelhus.

 

I 2008 tok Nordfjord Eiendom over bygget. Planen var å restaurere og oppgradere hybelhuset. Planene ble etterhvert endret og i slutten av 2009 var hotellet en realitet.

 

Under rehabiliteringen av hotellet har vi prioritert miljøvennlige tiltak. Dette har resultert i et energieffektivt bygg. Vi har blant annet:

 

• Miljøvennlig oppvarming fra varmepumpe med borehol

• Etterisolert hele bygget

• Satt inn nye vinduer med høyere isolasjonsverdi

• Ny led-teknologi på de fleste av lysene

• Bevegelse-sensonar på lys i fellesarealene

• Nytt ventilasjonsanlegg med gjenvinning

• Vannboren varme

Torget Hotell • Gate 1 nr. 49 • 6700 Måløy • Tlf: +47 95 33 31 33 • post@torgethotell.no